Eino Uikkasen kotisivu > Mitä tekoäly on ja mitä se ei ole - päivitetty 8.7.2024


Esitelmäni tekoälystä

Tekoäly herättää suurta kiinnostusta ja laajaa keskustelua. Siksi olen ryhtynyt jakamaan tietoa tekoälystä esitelmämuodossa. Erityisesti pyrin levittämään tietoa tekoälystä tavallisille ihmisille, koska tekoäly on tulossa osaksi meidän kaikkien arkea.

Linkit tekoälyesitelmäni kalvosarjaan
Esitelmäni kalvosarja on laadittu toimimaan lähinnä luennon tukena, eikä se siksi välttämättä tue parhaalla mahdollisella tavalla esitykseen itsenäisesti perehtyvää. Mikäli kalvosarja herättää kysymyksiä tai kommentteja, vastaan niihin mieluusti sähköpostitse osoitteessa eino.uikkanen@iki.fi
Kaikille avoimia esitelmätilaisuuksia
Tietoa neuroverkoista

Neuroverkko on tekoälysovellusten pohja ja mahdollistaja. Siksi neuroverkon oikean luonteen ja sen toiminnan periaatteiden ymmärtäminen on avain myös tekoälyn ymmärtämiseen. Tämän tueksi olen laatinut alla olevat neuroverkoista kertovat artikkelit.
Kevyttä kokeilua keskustelevilla tekoälysovelluksilla ChatGPT, Google Bard (nykyään Gemini) ja Bing chat

Osana kalvosarjaani esittelen tuloksia, joita sain tehdessäni epätieteellisiä, mutta mielenkiintoisia ja jopa hauskoja kokeiluita keskustelevilla tekoälysovelluksilla. Alla suoria linkkejä näiden kokeiden tuloksiin. Lisää taustaa kokeiluilleni löytyy esitelmästäni.

Sovellusten vastausten kieli on hyvin sujuvaa ja vakuuttavaa ja se saattaa antaa perusteetonta luottamusta asiasisältöön. Toisaalta
asiasisällön välillä runsaatkin virheet saattavat aiheuttaa turhaa epäilyä tekoälyn käytettävyydestä, sillä toisessa kysymyksessä tai tehtävässä voi saada arvokkaita tuloksia; käyttäjän on vain itse kyettävä arvioimaan tulosten luotettavuus.

Olen tehnyt runsaasti kokeiluja sekä suomen että englannin kielellä, mutta tähän valitut esimerkit ovat suomenkielisiä. Sovellusten vastaukset perustuvat kuitenkin englannin kielen kielimalliin myös suomenkielisissä keskusteluissa. Käännös suomesta englantiin ja takaisin heikentänee kuitenkin vastausten laatua.

Kokeilujani faktakysymyksillä
Päättelyä vaativia tehtäviä
"Taidetta" ja fiktiota