Eino Uikkasen kotisivu > Mitä tekoäly on ja mitä se ei ole - päivitetty 16.11.2023


Tekoäly kiinnostukseni kohteena

Tekoälyn viimeaikainen nousu ja sen huikeat sovellusmahdollisuudet herättivät kiinnostukseni. Siksi olen ryhtynyt perehtymään aiheeseen eri lähteistä, joita nykyään on runsaasti tarjolla. Kiinnostus tekoälyä kohtaan on suurta ja siksi olen saanut jakaa hankkimaani tietoa esitelmämuodossa myös muille tekoälystä kiinnostuneille. Alla linkki esitelmäni kalvosarjaan.
Esitelmäni kalvosarja on laadittu toimimaan lähinnä luennon tukena, eikä se siksi välttämättä tue parhaalla mahdollisella tavalla esitykseen itsenäisesti perehtyvää. Mikäli kalvosarja herättää kysymyksiä tai kommentteja, vastaan niihin mieluusti sähköpostitse osoitteessa eino.uikkanen@iki.fi

Kevyttä kokeilua keskustelevilla tekoälysovelluksilla
ChatGPT 3.5, Google Bard ja Bing chat

Osana kalvosarjaani esittelen tuloksia, joita sain tehdessäni epätieteellisiä, mutta mielenkiintoisia ja jopa hauskoja kokeiluita keskustelevilla tekoälysovelluksilla. Alla suoria linkkejä näiden kokeiden tuloksiin. Lisää taustaa kokeiluilleni löytyy esitelmästäni.

Sovellusten vastausten kieli on hyvin sujuvaa ja vakuuttavaa ja se saattaa antaa perusteetonta luottamusta asiasisältöön. Toisaalta
asiasisällön välillä runsaatkin virheet saattavat aiheuttaa turhaa epäilyä tekoälyn käytettävyydestä, sillä toisessa kysymyksessä tai tehtävässä voi saada arvokkaita tuloksia; käyttäjän on vain itse kyettävä arvioimaan tulosten luotettavuus.

Olen tehnyt runsaasti kokeiluja sekä suomen että englannin kielellä, mutta tähän valitut esimerkit ovat suomenkielisiä. Sovellusten vastaukset perustuvat kuitenkin englannin kielen kielimalliin myös suomenkielisissä keskusteluissa. Käännös suomesta englantiin ja takaisin heikentänee kuitenkin vastausten laatua.

Kokeilujani faktakysymyksillä
Päättelyä vaativia tehtäviä
"Taidetta" ja fiktiota