Eino Uikkasen kotisivu > Ohjelma GeoConv > Ohjelman GeoConv versioloki - päivitetty 23.6.2016


Ohjelman GeoConv versioloki

2016-06-24 MUUTOS MERICD-tuki poistettu tarpeettomana
2014-11-15 KORJAUS GPX-tasoja lisätty, ennen 19 nyt 99. Kiitos virheilmoituksesta Pasi Revonmäki - Posion ATK-palvelut
2014-07-21 MUUTOS Geoconv on kirjoitettu kokonaan uudelleen Microsoft Visual Basicillä ja käännetty useimmista Windows-ympäristöistä löytyvää Framework 3.5:sta vastaan
2007-10-21 KORJAUS Puuttuvan levyaseman nimen korvaava oletuslevyaseman nimi tuli tulee joissakin käyttöjärjestelmäympäristöissä virheelliseksi. Siksi oletuslevyasemaksi tulee nyt kiinteästi C:
2007-09-18 KORJAUS Datum-konversiossa syntyi virhe, jos ellipsoidin määrityksessä ilmaistiin litistyssuhde jakolaskulla. Kiitos virheraportista Per-Otto Olsson.
2007-03-31 KORJAUS Jos parametrissa INDATECOL annettiin input-muodon kuvaus, jossa oli mukana myös kellonaikakentän kuvaus, tuli kellonaika nollaksi. Kiitos virheilmoituksesta Dmitry Denisov
2007-03-31 KORJAUS Nyt PCX5-muotoisen tiedoston kirjoituksessa voidaan käyttää koordinaattien muotoiluohjauksia. Kiitos virheraportista Martin Crocker
2006-07-14 KORJAUS Genimapin Reittikartan reitin koordinaattien luku toimi väärin, jos käytössä oli YKJ-koordinaatisto. Kiitos virheraportista Johan Kall
2006-06-19 KORJAUS Jos output-riville oli määritelty templateksi tiedosto (outlineform=file:filename) ja tiedosto sisälsi tulostettavan tiedon 'item', ei 'item' palauttanut oikeita arvoja.
2006-06-07 KORJAUS GeoConvin parametri SkipZeroCrds ei huomioinut tilannetta, jos grid-koordinaatit (esim. UTM) olivat nollia. Kiitos virheraportista ja testimateriaalista, Curt Phelps: Curt Phelps - KA9YPF
2006-06-07 KORJAUS GeoConvin parametri OUTTYPE ei toiminut lainkaan (tämä oli uusi virhe, sillä tämä parametri on aiemmin toiminut). Kiitos virheraportista ja testimateriaalista, Curt Phelps: Curt Phelps - KA9YPF
2006-02-10 KORJAUS Muutettaessa tiedostoa GPX-muotoon hyväksyi ohjelma enintään 9 XML-tasoa, jonka johdosta eräiden GPX-tiedostojen konvertointi päättyi virheeseen. XML-tasojen maksimimäärä on nyt nostettu 19:ta. Kiitos virheilmoituksesta ja testimateriaalista Russ Hurlbut: http://www.xltd.com/maps/
2005-09-20 MUUTOS Vain dokumenttien editointimuutoksia
2005-09-20 KORJAUS Mercator projektiossa oli northing arvon etumerkki väärinpäin.
2005-09-20 KORJAUS Dokumentissa oli lapsus, jonka mukaan ekvaattori on toinen standardiparallelli Mercator 2SP-projektiossa. Kiitos huomiosta, Bengt Rostedt.
2005-09-17 LISÄYS Uusi erillinen installointi- ja ongelmanetsintädokumentti GeoConvInstallointi.doc, joka on sekä kotisivulla että latauspaketissa.
2005-08-25 KORJAUS Jos output-koordinaattityyppi oli grid-koordinaatti ja konversioon liittyi datum-konversio, suoritettiin datum-konversio ilman korkeuskoordinaattia ja korkeuskoordinaatti jäi konvertoimatta. (Kiitos virheilmoituksesta ja testimateriaalista, Szymon Rutkowski).
2005-08-23 MUUTOS UTM-koordinaattien kanssa käytetty datum haetaan nyt parametristä UTMDATUM.
2005-08-22 LISÄYS Nyt on mahdollista käyttää vaihtelevan pituista input-erotinta input-muodossa CRDLIST. Aiemmin input-erotin oli aina tasan yhden merkin mittainen.
2005-08-22 LISÄYS Uudet parametrit WPIDFORM ja WPDESCFORM, joilla on mahdollista kuvata oletusarvoinen waypoint ID tai waypoint kuvaus (description) merkkijonolla, jossa voidaan käyttää tulostettavia tietoja.
2005-08-22 LISÄYS MERICD-ohjelman GPS-loki on nyt tuettu omana input- ja output-muotona MERICDGPS. Tämä muoto oli tuettu aiemminkin, koska sitä pystyi käsittelemään muodolla NMEA0183.
2005-08-22 KORJAUS Kellonajan lukeminen toimi väärin, jos kellonaika kuvattiin kiinteäpituisella muodolla päivämäärän osana.
2005-08-22 MUUTOS Parametrin SkipZeroRecords oletusarvo on nyt Y (Yes).
2005-08-22 POISTO Tulostettavat tiedot BEARING2 ja SPEED2 poistettu, koska niitä käytettiin vain Delorme GPL-formaatissa, jota ei enää tueta.
2005-08-22 POISTO Tuki Delorme GPL-formaatille poistettu. Syyt: 1. Hyvin harvoja tai ei lainkaan käyttäjiä. 2. Delorme GPL-formaatti voidaan lukea sisään käyttäjän määrittelemällä binäärimuodolla.
2005-06-18 KORJAUS Jos track-viivaa yritettiin pelkistää pienempään pistemäärään kuin trackissä oli erillisiä track-lohkoja, jäi ohjelma ikuiseen luuppiin.
2005-06-18 MUUTOS Uusia dynaamisempia keinoja määrittää päivämäärän ja ajan muoto luettaessa käyttäjän määrittelemää tiedostomuotoa.
2005-06-18 KORJAUS Virhe luettaessa binary mask-rivejä korjattu - viimeinen kenttä jäi lukematta.
2005-06-18 POISTO Parametri / tulostettava tieto FromDesc poistettu tarpeettomana.
2005-06-18 LISÄYS Uusi parametri FIXTRACK. Kun tämä parametri asetetaan, korvaa GeoConv track-lokissa olevat aukot suorilla viivoilla.
2005-06-14 KORJAUS Jos output-muoto oli NMEA0183, kirjoitti ohjelma myös latitudin ilmansuunnilla E ja W eikä N ja S. Virhe lienee syntynyt 2005-04-10 muutosten yhteydessä. (Kiitos virheilmoituksesta Jan Dawidowski)
2005-04-10 LISÄYS Uusi parametri InTypes, jolla voidaan rajata input-tiedoston rivien lukua tunnistettujen pistetyyppien (WAYPOINT,TRACK,ROUTE) perusteella. Esimerkiksi määrite INTYPES=TRACK tarkoittaa, että vain track-tyyppiin luokitellut pisteet kirjoitetaan edelleen output-tiedostoon. (Kiitos kehitysideasta Gilles Métais)
2005-04-10 LISÄYS Uusi parametri InLineStr, jolla voidaan filteroida rivejä merkkijonovertailun avulla. InLineStr on lista pilkulla erotettuja merkkijonoja, joissa voidaan käyttää tähteä (*) kuvaamaan mitä tahansa merkkijonoa, esimerkiksi InLineStr=Waypoint*,Trackpoint*.
2005-04-10 MUUTOS Parametrillä COMMENTSTR voidaan antaa useita kommenttirivin ilmaisevia merkkijonoja pilkulla erotettuna (aiemmin vain yksi). Esimerkiksi REM*,//*//.
2005-04-07 LISÄYS Input-muodossa MPXEXP luetaan nyt myös uusi päivämääräkenttä. (Kiitos ilmoituksesta Gilles Métais)
2005-04-07 KORJAUS 2005-04-06 paketissa oli kuitenkin vanha versio ohjelmasta FVALUE.EXE.
2005-04-06 KORJAUS GeoConv luki symbolitekstin väärältä palstalta, jos input-tiedosto oli MapSourcen viimeisimmän version text-export muotoa, koska symbolin paikka oli muuttunut (MPSEXP). Uusi GeoConv-versio laskee symbolin paikan input-tiedoston header-rivin perusteella. (Kiitos virheilmoituksesta Gilles Métais)
2005-04-06 KORJAUS Ohjelmassa FVALUE.EXE syntyi virhe, jos sillä ylläpidetty parametritiedosto oli eri levyllä kuin mihin ympäristömuuttuja TEMP viittasi. (Kiitos virheilmoituksesta Gilles Métais)
2005-04-06 KORJAUS Tulostettava tieto ITEM oletti, että input-erotin (INSEP) on aina pilkku.
2005-03-12 KORJAUS KKJ:n kaistan automaattinen kaistan tunnistus pituusasteen perusteella ei toiminut. Virhe syntyi 10.3.2005 muutoksien yhteydessä.
2005-03-10 LISÄYS ETRS89-järjestelmän mukaiset uudet suomalaiset tasokoordinaatistot ETRS-TM35FIN ja ETRS-GK.
2005-03-10 LISÄYS Uusi parametri InHFactor, jolla voidaan sovittaa sisäänluettavaa korkeutta (esim. etumerkin vaihto, jos syvyyttä käytetään korkeutena).
2005-03-04 LISÄYS Tuki koordinaattiprojektiolle Mercator yhdellä (CRDTYPE=LCC1SP) ja kahdella (CRDTYPE=LCC2SP) standardiparallellilla.
2005-03-04 LISÄYS Uusi tulostettava tieto DelphiTime, päivämäärä ja kellonaika Delphin TDateTime-muodossa (Esim. OziExplorer käyttää tätä muotoa).
2005-03-04 LISÄYS Uusi parametri SkipZeroCrds. Jos tämä parametri on asetettu, ei GeoConv kirjoita tietueita, joissa sekä latitudin että longitudin arvo on nolla. Voidaan käyttää tilanteissa, jossa koordinaattien nolla-arvot ilmaisevat puuttuvaa tietoa.
2005-03-04 LISÄYS Uusi parametri InHeaderLen, jolla voidaan ilmoittaa otsikkolohkon pituus riveinä käyttäjän määrittelemässä muodossa CRDLIST
2005-01-02 LISÄYS Uusi parametri TRACKDESCDEF, jolla voidaan määrittää oletusarvoinen track-kuvaus. (Kiitos kehitysideasta Ronald Merema)
2005-01-02 LISÄYS Uusi tulostettava tieto INFILE, input-tiedoston nimen perusosa. Tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi käyttäjän määrittelemässä track-kuvauksessa.
2005-01-02 LISÄYS Uudet tulostettavat tiedot CDATE ja CTIME, tämän hetken päivämäärä ja kellonaika sekä FDATE ja FTIME, input-tiedoston aikaleiman päiväys ja kellonaika.
2005-01-01 KORJAUS Parametrin OZITRKDEF käsittelyrutiini muutti track-viivan tyypin nollasta ykköseksi. (Kiitos virheilmoituksesta ja esimerkkitiedostoista Ronald Merema)
2005-01-01 LISÄYS Uusi parametri OZITRKDEF, jolla on mahdollista asettaa OziExplorerin track-tiedoston ominaisuuksien oletusarvot.
2005-01-01 PARANNUS Parannettu PCX5-luku, joka lukee myös sellaista PCX5-tiedoston versiota, jossa kentät on erotettu vaihtelevalla määrällä välilyöntejä normaalin yhden välilyönnin sijaan. (Kiitos ilmoituksesta ja mallitiedostoista Ronald Merema)
2004-12-30 KORJAUS Virhe päivämääräkenttien luvussa muodoissa Waypoint+, Magellan ja GPX. Virhe lienee syntynyt 2004-12-12 muutosten yhteydessä. (Kiitos virheilmoituksesta Roland Kissling)
2004-12-12 LISÄYS Binäärinen input: uudet parametrit INHEADERMASK ja INLINEMASK. joilla voidaan määritellä binäärisen input-tiedoston muoto.
2004-12-12 LISÄYS Uudet parametrit MAXLINELEN ja LINEENDSTR, joilla voidaan määritellä suuri rivinpituus tai normaalista poikkeava rivierotin.
2004-12-12 LISÄYS Uudet parametrit INDATECOL ja INTIMECOL, joilla voidaan kuvata käyttäjän määrittelemän input-tiedoston päivämäärä- ja kellonaikapalstat sekä vastaavat päivämäärän ja kellonajan muodot. (Kiitos kehitysideasta Guillermo P. Garcia Mendive)
2004-11-21 KORJAUS Korkeuskoordinaatin laskennassa (korkeus ellipsoidista) oli virhe (kiitos virheilmoituksesta Tamás Kaproncai ja Guillermo P. Garcia Mendive)
2004-10-16 KORJAUS PCX5-muodossa koordinaatit kirjoittuivat vääriin kohtiin (2004-09-26 koordinaattikäsittelymuutoksen jälkeen).
2004-09-26 LISÄYS Garmin MapSource text export luku (track ja waypoint, INFORM=MPSEXP)
2004-09-26 LISÄYS Koordinaattien tulostukseen muotoiluohjauksia, ks. parametri OUTCRDTYPE, muotoiluohjaukset.
2004-09-17 LISÄYS Uusi koordinaattityyppi GON, jossa täysi ympyrä on 400 astetta (tunnetaan myös nimellä grad).
2004-09-17 MUUTOS Tiedostomuotoa NMEA0183 koskeva käyttöohjeen kohta kirjoitettu uudestaan.
2004-09-17 KORJAUS Tulostettava muuttuja REDUCEMAXDIST tulostui aina nollana.
2004-09-05 LISÄYS Käyttäjän ohjeeseen lisätty parametrit, joilla voidaan valita input-tiedostot tiedoston iän, koon, nimen ja sisällön perusteella. Ominaisuus on ollut jo aiemmin GeoConvissa, mutta dokumentoimattomana.
2004-09-05 LISÄYS GeoConv lukee Garminin NMEA-proprietary-lauseen PGRMM ja ottaa siitä input-datumin. (Kiitos asian esilletuonnista ja testausmateriaalista, Ilkka Kontola)
2004-08-12 LISÄYS GeoConv lukee päivämäärän NMEA0183-lauseesta ZDA.
2004-08-08 LISÄYS Uusi käyttäjän opas GeoConvSample.pdf, joka sisältää selitettyjä esimerkkejä GeoConvin käytöstä. Opas on ladattavissa kotisivulta ja on myös osa toimituspakettia. Oppaassa on useita esimerkkiajojonoja, jotka on liitetty mukaan myös toimituspakettiin.
2004-08-01 LISÄYS Tuki koordinaattiprojektiolle Lambert Conic Conformal yhdellä (CRDTYPE=LCC1SP) ja kahdella (CRDTYPE=LCC2SP) standardiparallellilla. Lue lisää manuaalista kohdista INCRDTYPE, OUTCRDTYPE ja parametritiedosto XYPARA.VAL. (Kiitos testaustuesta ja -materiaalista, Paul Hirose)
2004-08-01 MUUTOS Koordinaattityyppi XY (INTCRDTYPE/OUTCRDTYPE) on muutettu tyypiksi TM, koska XY oli liian yleinen. Muotoa XY voi vielä käyttää, mutta on suositeltavaa muuttaa se muotoon TM.
2004-08-01 LISÄYS Uudet tulostettavat muuttujat NORTHING ja EASTING. (toimivat kuten LAT ja LON).
2004-07-26 MUUTOS Parametrien INFORM ja OUTFORM oletusarvoksi on muutettu CRDLIST. Tämä merkitsee sitä, että käyttäjän ei tarvitse lainkaan määrittää parametrejä INFORM ja/tai OUTFORM, jos niiden arvo on CRDLIST.
2004-07-26 POISTO Tuki Maidenhead-lokaattorille poistettu. GeoConv on suunniteltu erätyyppisiin konversioihin, mutta Maidenhead-lokaattoria koskevat muunnostarpeet ovat pääosin sellaisia, että niihin soveltuu paremmin online-tyyppinen interaktiivinen sovellus, joita on runsaasti saatavilla Internetistä.
2004-07-26 POISTO Tuki Pelastuspalveluruudulle (PEPA) poistettu, koska PEPA on väistyvä ja sillä ei liene lainkaan käyttäjiä.
2004-07-10 LISÄYS GeoConviin on lisätty UTM-käsittely: kaistanumero- ja vyöhykekirjainkäsittely ja -tunnistus, automaattinen kaistan vaihto, poikkeuksellisten kaistojen käsittely jne. Lue lisää manuaalista kohdista INCRDTYPE ja OUTCRDTYPE. Ohjelmaan on tähän liittyen lisätty uudet parametrit InZoneCol, In2ZoneCol sekä uudet tulostettavat tiedot Zone ja In2Zone. (Kiitos innoituksesta ja yhteistyöstä Ruben Roa Ureta)
2004-07-10 KORJAUS GeoConv ei kirjoittanut tyhjää riviä PCX5 track-tiedostoon uuden track-lohkon alkaessa (legstart). (Kiitos virheilmoituksesta John Schultz)
2004-07-10 LISÄYS Uusia parametri WRITECMT. Jos tämä parametri on asetettu (WRITECMT=Y), kirjoittaa GeoConv input-tiedoston kommentit sellaisenaan output-tiedostoon. Oletusarvoisesti kommentit ohitetaan. (Kiitos kehitysideasta Ruben Roa Ureta)
2004-07-10 KORJAUS GeoConv ei tunnistanut tulostettavaa tietoa BEARING2
2004-07-10 LISÄYS Toimituspakettiin lisätty useita esimerkki-batch-ajoja.
2004-07-10 MUUTOS Dokumentit GeoParas.pdf, GeoPrint.pdf ja GeoForms.pdf korvattu Excel-tiedostolla GeoParas.xls, joka sisältää samat tiedot. Taulukot ovat myös HTML-muodossa GeoConvin kotisivulla.
2004-07-10 MUUTOS Tulostettavaan muuttujaan NBR ei enää lisätä parametrin NBRBASE arvoa ennen tulostusta, koska NBRBASE on poistettu.
2004-07-10 POISTO Parametri NBRBASE poistettu, koska sitä tarvittiin tukemaan poistettua tiedostomuotoa GTSUOMI
2004-07-10 POISTO Tuki tiedostomuodolle GTSUOMI poistettu, koska Gt-Suomi paikannuskartta on tuotteena vanhentunut ja korvattu saman toimittajan uudemmalla tuotteella.
2004-05-24 MUUTOS GeoConv kirjoittaa kaikki tilapäiset tiedostot hakemistoon, joka on määritelty ympäristömuuttujassa TEMP. GeoConv ja sen apuohjelmat kirjoittivat tilapäisiä tiedostoja aiemmin myös juurihakemistoon. Kiitos kaikille asiasta valittaneille.
2004-03-22 KORJAUS NMEA-tarkistusmerkki tuli virheellisesti yksimerkkisenä, jos arvo oli pienempi tai yhtäsuuri kun F. Vaikutti output-muotoihin NMEA0183 ja Magellan.(Kiitos virheraportista ja testaustuesta Simo Marttonen, OH5CX)
2004-03-07 LISÄYS Uusi parametri MaxTBP (Maximum Time Between Points), jota voidaan käyttää määrittämään katko track-logissa perustuen peräkkäisten pisteiden väliseen aikaeroon. Hyödyllinen esimerkiksi muunnettaessa muotoa NMEA0183 muihin muotoihin. (Kiitos ongelman esilletuonnista ja testauksesta, Mark Penders)
2004-03-07 MUUTOS NMEA0183:n käsittely kirjoitettu kokonaan uudestaan ja sisältää useita parannuksia. Katso manuaali. Huom. parametrin INNMEA oletusarvo on muuttunut. (Kiitos ongelmien esilletuonnista, testauksesta ja tuesta Mark Penders)
2004-03-07 LISÄYS Uusi lyhyempi versio initialisointiajosta GeoCoIni.bat. Perustuu parannettuun versioon ohjelmasta FVALUE.EXE.
2004-03-07 LISÄYS Parametri INDESCSTR, joka toimii kuten INIDSTR, mutta jota verrataan Waypoint-kuvaukseen (description).
2004-03-07 MUUTOS Parametrin INIDSTR syntaksi parannettu; nyt tähteä voidaan käyttää vastaamaan mitä merkkijonoa tahansa.
2004-03-07 LISÄYS Ohjelmasta FVALUE.EXE, jota käytetään parametrien asettamiseen, uusi versio sekä käyttöohje FVALUEGB.PDF (Englanniksi)
2004-03-07 LISÄYS Uusi parametri COMMENTSTR määrittää, miten muodossa CRDLIST tunnistetaan input-tiedoston kommenttirivi. (Kiitos kehitysideasta Dr. Joerg Stein)
2004-03-07 LISÄYS Uusi parametri PCX5VER määrittää PCX5-tiedostoon kirjoitettavan versiotekstin. (Kiitos kehitysideasta Dr. Joerg Stein)
2003-09-28 KORJAUS GeoConv ei suostunut kirjoittamaan PCX5 reittitiedostoa, jos lähde ei ollut reitti-tiedosto.
2003-09-28 MUUTOS GeoConv kirjoittaa nyt PCX5-tiedostoihin myös sarakeotsikot, koska eräät PCX5-formaattia lukevat ohjelmat vaativat niitä (mm. TTQV - TOURATECHQV). (Kiitos kommenteista Dr. Joerg Stein)
2003-09-28 KORJAUS Geoconv oletti, että DeLorme-tiedostojen korkeus ilmoitetaan metreinä. GeoConv on nyt korjattu huomioimaan, että oikea yksikkö on jalka. (Kiitos virheilmoituksesta Dr. Joerg Stein)
2003-09-26 MUUTOS Muutoksia korkeuden käsittelyssä: Muodon DELORMEGPL sisäänluku lukee korkeuden sekä altitude-kenttään että korkeus-(ellipsoidista) kenttään, PCX5-muodoissa luetaan ja kirjoitetaan korkeus. (kiitos kommenteista Dr. Joerg Stein)
2003-09-20 LISÄYS TWD67, Taiwanin paikallinen datum ja grid lisätty vastaaviin parametritietoihin. Kiitos tiedoista ja tuesta Cygnet ja Dan Jacobson)
2003-09-20 KORJAUS GeoConv kirjoitti positiivisten leveys- ja pituusasteiden eteen ''+'-merkin myös joissain sellaisissa tapauksissa, jossa sitä ei olisi saanut kirjoittaa (mm. OZIWPT ym.). Kiitos virheilmoituksesta Pekka Moilanen
2003-08-16 LISÄYS Parannettu ja täydennetty GPX-käsittely - kommenttien, ohjelmaohje-lohkojen ja CDATA-tokenien käsittely.
2003-08-16 LISÄYS GPX-reittikäsittely
2003-08-03 LISÄYS GPX - GPS eXchange Format - waypoint, track.
2003-08-02 LISÄYS Taulukko GeoPrint.PDF, jossa on lueteltu tulostettavissa olevat tiedot ja niiden ominaisuudet.
2003-07-12 LISÄYS Uusi yleiskäyttöinen maantieteellisten koordinaattien input-muoto "D", jolla voidaan lukea välilyöntierotettua DEG, DM ja DMS muotoista tietoa. Ks. manuaalin kohta INCRDTYPE.
2003-07-11 KORJAUS Tulostettava muuttuja ITEM ei tulostunut koko pituudessaan (kiitos virheilmoituksesta: Knut Olsen)
2003-07-11 KORJAUS OziExplorer trackin tulostuksessa (OUTFORM=OZITRK) ei korkeuskoordinaatille tehty datum-muunnosta.
2003-04-12 KORJAUS Virhe IN2-korkeuden käsittelyssä. Esiintyi vain käytettäessä IN2-koordinaatteja normaalien koordinaattien rinnalla.
2003-04-18 MUUTOS Uusi yksikkö: FTUS = U.S. foot eli survey foot = tasan 1200/3937 metriä
2003-04-12 MUUTOS Käyttöohjeesta GEOCONV.PDF kirjoitettu uudelleen installointia ja käytön aloitusta koskevat osat
2003-04-12 LISÄYS Nopeuden yksikkö mailia/tunti voidaan käyttää myös MPH aiemman MIPH lisäksi (kiitos peräänantamattomuudesta: Doug Sisco)
2003-04-07 KORJAUS Tulostettaviin muuttujiin DATE ja TIME tuli ylimääräisiä välilyöntejä (kiitos ilmoituksesta: Doug Sisco)
2003-04-06 LISÄYS Muuttujien tulostuksessa (OUTFORM=CRDLIST) mahdollista suorittaa yksiköiden muunnoksia ja aikakentissä aikasiirtymä, ks. kohta 'Yksikönmuunnosparametrit'
2003-04-06 LISÄYS Sisäänluettavan korkeuden (H, INFORM=CRDLIST) yksikkö on mahdollista valita, ks. kohta 'Yksikönmuunnosparametrit'
2003-04-06 LISÄYS Uudet tulostettavat muuttujat SPEED2 ja BEARING2
2003-04-06 MUUTOS Tulostettavat muuttujat LAT2, LON2, H2 nimetty uudelleen: IN2LAT, IN2LON, IN2H yhtenäisyyden vuoksi
2003-04-01 MUUTOS Tulostettavat muuttujat REDUCEORDER ja REDUCEDIST poistettu, koska uusi algoritmi ei laske niitä.
2003-04-01 MUUTOS Pelkistysrutiini kirjoitettu kokonaan uudelleen; algoritmi parempi ja nopeampi kuin aiemmin. Katso käyttöohje (kiitos testituloksista ja tuesta: Arto Kojo)
2003-04-01 KORJAUS OZI-trackin pisteiden ominaisuudet eivät siirtyneet OZI-OZI-muunnoksessa (kiitos ilmoituksesta: Arto Kojo)
2003-04-01 KORJAUS Aikaleimakäsittelyn virhe pyöristi sekunnit joskus 60:een (kiitos ilmoituksesta: Arto Kojo)
2003-04-01 KORJAUS OZI-tiedostojen käsittelyssä oli virhe, joka esti yli n. 35000 rivin tiedoston käsittelyn (kiitos raportista: Arto Kojo)
2003-02-23 LISÄYS Uusi parametri OUTNMEACS=Y/N (=OUT NMEA CheckSum). Määrää kirjoitetaanko NMEA-tarkistussumma muodoissa NMEA0183 ja MAGELLAN.
2003-03-23 MUUTOS Redusoidun polun/reitin pisteiden (dokumentoimaton) 1000 pisteen rajoitus on poistunut. Nyt pisteiden määrää ei ole lainkaan rajoitettu.
2003-03-23 MUUTOS Muotojen MAGELLAN ja DELORMEGPL datumeista tehtiin kiinteät (WGS84)
2003-03-23 KORJAUS Jos binäärinen output-tiedosto oli ennestään olemassa, sitä ei tyhjennetty ennen uuden kirjoitusta.
2003-03-12 KORJAUS Magellan PMGNTRK:stä puuttui (optionaalinen) reitin nimi.
2003-03-09 LISÄYS DeLormen GPL-muodon käsittely, mm. DeLormen Map'n'Go 3.0 ja Street Atlas 4.0 (Kiitos testauksesta ja tuesta: Mike Fields)
2003-03-09 LISÄYS MAGELLAN-tiedostomuotojen PMGNTRK ja PMGNWPL käsittely (Track ja Waypoint) (kiitos testauksesta ja tuesta: Mike Fields)
2003-03-09 LISÄYS Uusi tulostettava tieto SPEED
2003-03.08 KORJAUS Virhe juliaanisen päivämäärän käsittelyssä. Kirjoitti joskus päiväyksen nollana sekä aiheutti OZI-tiedostoissa 12h virheen. Kirjoitettu kokonaan uudelleen.
2003-03-08 KORJAUS NMEA0183-lause WPL luki Waypoint-ID:n väärin
2003-03-08 KORJAUS NMEA0183-lause GGA kirjoitti jalkoja, vaikka tyypiksi merkittiin M
2003-02-21 LISÄYS Tulostettavat muuttujat IN2DCX-IN2DCZ ja AVEIN2DCX-AVEIN2DCZ, ks. manuaali
2003-02-21 LISÄYS Tulostettavat muuttujat CX, CY, CZ, 3D-karteesiset koordinaatit, sekä vastaavat IN2CX, IN2DX, IN2CZ
2003-02-21 KORJAUS GeoCoIni.bat:sta puuttui IDSEP ja NBRBASE
2002-12-29 MUUTOS Datumin WGS 84 ellipsoidiksi palautettu WGS 84 - oli hetken GRS 80
2002-12-15 LISÄYS Pieniä parannuksia manuaalissa, mm. kirjoitettu uusiksi kohta "Parametritiedostot - datum-tiedosto"
2002-12-08 LISÄYS RT90, OSGB36, ym. datumit ja metrinen xy-konversio
2002-12-08 LISÄYS Parannettu muunnosparametrien hallinta muunnoksissa maantieteelliset-/ xy-koordinaatit - useita muutoksia ja lisäyksiä - katso manuaalista parametritiedosto XYPARA.VAL, parametrit INXYID ja OUTXYID ym.
2002-12-08 LISÄYS Uusi tulostettava tieto: IN2BEARING
2002-12-08 MUUTOS Muutos tulostettavan tiedon nimessä: DATUM->OUTDATUM
2002-12-08 MUUTOS Muutos parametrin nimessä: MDHDLEN->OUTMDHDLEN.
2002-12-08 MUUTOS Muutos parametrien nimissä: UNICID->CREATEID, UNICBYID->CREATEIDBYID
2002-12-08 KORJAUS Ohjelma teki pienen virheen, jos Scale Factor<1 ja muunnossuunta asteet->xy
2002-12-08 KORJAUS Korjattu virhe, joka esiintyi joskus negatiivisilla longitudeilla
2002-11-19 MUUTOS Suomalainen ja englantilainen toimituspaketti erotettu (geodeliv.exe ja geodelivgb.exe), ks. uudet tiedostonimet ja sisältö käyttöohjeesta.
2002-11-19 LISÄYS Tulostettavat tiedot LAT2, LON2, H2, IN2DIST, MAXIN2DIST ja AVEIN2DIST, ks. käyttöohje.
2002-11-19 LISÄYS Parametrit IN2LATCOL, IN2LONCOL ja IN2HCOL, vertailukoordinaattipalstat, ks. käyttöohje.
2002-10-02 LISÄYS Parametrit OutLineForm, OutHeaderForm ja OutFooterForm voidaan antaa tiedostoina
2002-09-28 LISÄYS Tulostettavat tiedot MAXSPEED, MINSPEED ja AVESPEED
2002-09-28 LISÄYS Parametri INIDSTR, jolla voidaan rajata mukaan otettavia pisteitä Waypoint-ID:n mukaan
2002-09-28 LISÄYS Parametri OUTPRLINE=Y/N, jolla valitaan, tulostetaanko rivitiedot vai ei (OUTFORM=CRDLIST)
2002-09-28 MUUTOS Poistettu tulostettavat tiedot HDIFF ja DLEN tarpeettomina
2002-08-02 MUUTOS Poistettu koordinaattityyppi ED50KKJ tarpeettomana/päällekkäisenä toimintona (oli alunperin testejä varten)
2002-07-30 KORJAUS Tulostettavat tiedot CEM, FAE, FAN ja SCF tulostuivat nollina
2002-07-21 LISÄYS Pelastuspalveluruudun käsittely (kiitos määrityksistä: Ilmo Kotivuori)
2002-07-20 KORJAUS Parametrin IDSEP parserointi toimi väärin, jos ID oli lyhyempi kuin 6.
2002-07-19 LISÄYS Parametri IDSEP - oli aiemmin vakiona, mutta dokumentoimattomana
2002-07-19 LISÄYS Uusi dokumentti GeoForms.pdf - taulukko tiedostomuotojen ominaisuuksista
2002-07-17 KORJAUS Output-muodoissa PCX5 ja WAYPOINT kirjoitetaan myös muotoja DM ja DMS. Aiemmin ohjelma konvertoi väkisin (mutta oikein) muotoon DEG
2002-07-17 KORJAUS Input-muodossa WAYPOINT toimivat koordinaattityypit DM ja DMS väärin (kiitos ilmoituksesta: Arto Kojo)
2002-07-17 KORJAUS GeoCoIni.bat ei nollannut parametria OutLineForm
2002-07-08 MUUTOS Maidenhead koodi rajattu kahdeksaan merkkiin - syynä luotettavien virallisten määritysten puute merkeille 9-
2002-07-08 KORJAUS Parametrit OutHeaderLine ja OutFooterLine eivät toimineet
2002-07-06 LISÄYS Maidenhead-ruutukoodin luku ja kirjoitus