Eino Uikkasen kotisivu > Ohjelma GeoConv > Ohjelman GeoConv lyhyt kuvaus - päivitetty 29.9.2020


Ohjelman GeoConv lyhyt kuvaus

GeoConv on koordinaattien muunnosohjelma, jolla voit:

GeoConvin on laatinut Eikka Uikkanen kaikkien tarvitsijoiden vapaaseen käyttöön eli GeoConv on freeware-ohjelma.

Geoconv on kirjoitettu Microsoft Visual Basicillä ja käännetty useimmista Windows-järjestelmistä löytyvällä Visual Basic Framework 3.5:llä.

Onko Geoconv oikea työkalu sinulle?

GeoConvin käyttöönottokynnys on suuri varsinkin henkilölle, joka on käyttänyt pääosin interaktiivisia ohjelmia ja on tottumaton erätyyppiseen tiedostojen käsittelyyn. Tämän kynnyksen ylittäminen on sitä perustellumpaa, mitä laajempia, jatkuvampia ja monipuolisempia käyttäjän muunnostarpeet ovat. GeoConvin käyttöönottoon kannattaa panostaa erityisesti, jos käyttäjällä on tarve muuntaa tiedostojoukkoja tai automatisoida muunnoksia. Jos muunnostarpeet ovat satunnaisia tai rajattuja tiettyyn tarpeeseen, saattaa olla kannattavampaa etsiä helpommin käyttöönotettavia täsmätyökaluja vaikkapa Internetissä tarjolla olevista online- ja muista muunnosohjelmista, joista alla esimerkkejä:

Jos tarvitset vain tiedostomuotokonversiota ilman käyttäjän määrittelemiä datum- tai grid-koordinaattikonversiota, saattaa GPSBabel olla hyvä valinta ja vaihtoehto GeoConville. GPSBabelilla voit myös siirtää tietoja GPS-laitteen ja tietokoneen välillä.

GeoConvin ymmärtämät tiedostomuodot

Käyttäjän määrittelemä tiedostomuoto

Koordinaattimuodot

Valmiiksi määritellyt tiedostomuodot

Paluu sivulle GeoConv