Eino Uikkasen kotisivu > Geodeettien kerhon teemapäivät > EUREF-II teemapäivä - päivitetty 04.07.2013


EUREF-II teemapäivä 4.9.2012 Tieteiden talolla

Siirtymäaika vanhasta KKJ -koordinaattijärjestelmästä uuteen EUREF-järjestelmään päättyi vuoden 2012 lopussa. Geodeettien Kerho järjesti 4.9.2012 järjestyksessään jo toisen EUREF-teemapäivän, jossa käsiteltiin uuden koordinaattijärjestelmän perusteita, kuultiin eri toimijoiden kokemuksia jo tehdyistä järjestelmämuunnoksista sekä luotiin katsaus tulevaisuuteen.

Teemapäivän luennot tarjosivat arvokasta tietoa osallistujille ja päivät palvelivat myös hyvänä keskustelu- ja verkostoitumistilaisuutena. Teemapäivien taloudellinen tuotto käytetään alan opiskelijoiden tukemiseen mm. kannustuspalkkioiden muodossa.

Jotta teemapäivien luentojen arvokas tieto olisi hyödynnettävissä myös EUREF-II teemapäivien jälkeen, on luentoihin liittyvät kalvosarjat tuotu tälle sivulle. Luennot saa esille klikkaamalla vastaavan luennon nimeä alla olevassa ohjelmassa. On huomattava, että kalvosarjat on alunperin suunniteltu käytettäväksi luennon tukena, eikä käytettäväksi sellaisenaan ja että ne on laadittu 4.9.2012 tilanteeseen.

Geodeettien kerho on julkaissut uudet kotisivut, joilta löytyy tällä sivulla julkaistu materiaali ja paljon muuta - Geodeettien kerho

EUREF-II teemapäivän ohjelma

Alku Loppu Kesto EUREF2-teemapäivä 4.9.2012, Tieteiden talo  
         
      Aamupäivä, puheenjohtaja Jukka Hakala, Geopixel  
8:30 9:00 0:30 Kahvi ja ilmoittautuminen  
9:00 9:05 0:05 Tervetuliaispuhe Martin Vermeer, Aalto
9:05 9:35 0:30 Yhteentoimivaa paikkatietoa Antti Rainio, MML
9:35 10:05 0:30 EUREF -- kokonaiskuva, historia ja tulevaisuus Kyösti Laamanen, SITO
10:05 10:35 0:30 ETRS89-kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus Jyrki Puupponen, MML
10:35 10:45 0:10 Tauko  
10:45 11:15 0:30 EUREF:in vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin Aleksi Leskinen, SITO
11:15 11:45 0:30 GNSS-mittaus EUREF-FIN-koordinaatistossa Marko Ollikainen, MML
11:45 12:45 1:00 Lounas  
         
      Iltapäivä, puheenjohtaja Martin Vermeer, Aalto  
12:45 13:15 0:30 case 1, Lahti - EUREF-hanke oman organisaation toteuttamana Petri Honkanen, Lahti
13:15 13:45 0:30 case 2, Pori - EUREF-hanke seudullisen yhteistyön kannalta Kalle Salonen, Pori
13:45 14:15 0:30 case 3, Hyvinkää - EUREF-hanke konsultin toteuttamana Jari Nukala, Hyvinkää
14:15 14:45 0:30 Iltapäiväkahvi  
14:45 15:15 0:30 Euref - koordinaatistouudistus merikartoituksessa Juha Tiihonen, Liikennevirasto
15:15 15:45 0:30 Paikkatietokantojen Euref - muunnoksen käytännön toteutus Jukka Vänttinen, Tekla
15:45 16:30 0:45 Filosofinen yhteenveto, näkymä eteenpäin (CSS3+JavaScript) Janne Kovanen, GL
16:30 16:45 0:15 Loppukeskustelu  

Lisätietoja

Lisätietoja EUREF-II teemapäivästä saa seuraavilta henkilöiltä: