Eino Uikkasen kotisivu > Geodeettien kerhon teemapäivät - päivitetty  8.2.2022Geodeettien kerhon logo

Geodeettien kerhon järjestämät teemapäivät

Geodeettien kerho perustettiin 27.11.1937. Vuoden 2015 alussa Geodeettien kerho ja Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seura yhdistyivät uudeksi yhdistykseksi Geodesian ja Fotogrammetrian seura ry (GFS).

Geodeettien kerho kantoi tiedottamisvastuuta järjestämällä säännöllisesti teemapäiviä ajankohtaisista aiheista. Geodeettien kerhon teemapäiville kutsuttiin luennoijiksi alan eturivin asiantuntijoita. Teemapäivät tarjosivat arvokasta tietoa osallistujille ja palvelivat myös hyvinä keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksina. Teemapäivien taloudellinen tuotto käytettiin alan opiskelijoiden tukemiseen kannustuspalkkioiden muodossa.

Jotta teemapäivien luentojen arvokas tieto olisi ollut hyödynnettävissä myös teemapäivien jälkeen, tallennettiin luentoihin liittyvät ohjelmat ja niihin liittyvät kalvosarjat internettiin. Olen koonnut nämä tallenteet yhteen tämän sivuston alle. Kokonaisuutena teemapäivien luentotallenteet palvelevat myös eräänlaisena historiakatsauksena viimeisimpään suureen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien muutokseen.

 
Päivämäärä Teemapäivä Paikka
29.1.2004 EUREF-teemapäivä Teknillinen korkeakoulu
6.11.2006 Suomen valtakunnallinen korkeuspäivä I Teknillinen korkeakoulu
10.3.2010 Suomen valtakunnallinen korkeuspäivä II Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
4.9.2012 EUREF-II teemapäivä Tieteiden talo
10.9.2014 Geodesian teemapäivä Tieteiden talo

Geodeettien kerhon historiaa

Uutinen Geodeettien kerhon perustamisesta, Maanmittaus nro 4/1937, s. 65, Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot

Uutinen Geodeettien kerhon 10-vuotisjuhlasta,  Helsingin Sanomat 16.12.1947, s. 4

Uutinen Geodeettien kerhon 25-vuotisjuhlasta,  Helsingin Sanomat 2.12.1962, s. 29

Geodeettien kerho 70 vuotta
, Antti Kuparinen, Maankäyttö 4/2007